Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" Sp. z o.o.


Idź do treści

Zakład Projektowo-Konsultingowy

struktura firmy

 

Zakład Projektowo-Konsultingowy

 

ul. Błonie 6

41-100 Gliwice

Tel. 32 230 88 44

Tel. 32 717 82 52

 

mapa Zumi.pl

 

Zakres usług:

-

Opracowywanie projektów zwalczania zagrożenia metanowego w zakładach górniczych

-

Wykonywanie opracowań pomiarowo-analitycznych w zakresie sporządzania charakterystyk ruchowych wentylatorów głównego przewietrzania

-

Wykonywanie schematu potencjalnego i analiza sieci wentylacyjnej

-

Analiza sieci wentylacyjnej w aspekcie bezpieczeństwa wentylacyjno-pożarowego przy uwzględnieniu ekonomiki przewietrzania

-

Wykonywanie projektu odmetanowania

-

Wydawanie opinii o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu

-

Analiza możliwości likwidacji zagrożenia pożarowego ( pola pożarowego ) oraz ustalenie bezpiecznych warunków wznowienia eksploatacji w zagrożonym regionie, przy zastosowaniu niezbędnej profilaktyki przeciwpożarowej

-

Wykonywanie badań zagrożenia pożarowego pokładów węgla - oznaczanie wskaźnika samozapalności węgla

-

Wyznaczenie okresu inkubacji pożaru endogenicznego

-

Wykonanie prognozy odgazowania pokładów podebranych i nadebranych dla pokładów przewidzianych do eksploatacji

-

Sporządzanie modeli matematycznych i graficznych sieci wentylacyjnej kopalń w oparciu o program "Aero"

-

Inne opracowania (wykonanie stosownych badań i opinii) dotyczące zagadnień wentylacyjnych, pożarowych, gazowych, klimatycznych oraz ochrony powierzchni i obiektów budowlanych

strona główna | struktura firmy | kontakt | galeria | English | Deutsch | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego