Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" Sp. z o.o.


Idź do treści

OBM "Sośnica"

struktura firmy

Ośrodek Badań Metanowości "Sośnica"

 

ul. Błonie 6

44-100 Gliwice

Tel. 32 230 88 44

Tel. 32 717 82 52

 

mapa Zumi.pl

Wyposażenie zakładu:

-

aparat do odgazowań prób węgla MOD 1

-

chromatografy gazowe SHIMADZU i TRACE

-

konduktometryczne analizatory gazowe ANKO - 3

-

miernik PYLOX - do pomiaru części niepalnych stałych w pyłach kopalnianych

-

aparat do oznaczania wskaźnika samozapalności węgla

-

suszarki laboratoryjne

-

wagi analityczne i techniczne

-

piece silitowe

-

wstrząsarki prób węgla

-

destylator

-

desorbometry

-

pojemniki ciśnieniowe

-

przepływomierz "Barbara"

-

metanomierz "Ricken"

-

przyrząd do pomiaru wskaźnika zwięzłości

-

przyrządy do pomiarów wentylacyjnych:psychoaspirator, anemometr, barometr "Thommen", rurka Prandtla

Wykonuje:

-

badania metanonośności pokładów węgla

-

prognozy metanowości dla wyrobisk chodnikowych i ścianowych

-

pomiary temperatury pierwotnej skał

-

opinie dotyczące zagrożenia metanowego

-

pomiary zawartości częsci niepalnych stałych w pyłach kopalnianych

Oznaczamy:

-

w powietrzu i gazach: tlen, dwutlenek węgla, tlenek węgla, etylen, etan, wodór, azot, siarkowodór

-

w węglu: popiół, wilgoć przemijająca, wilgoć higroskopijna, części lotne

-

w pyłach kopalnianych: zawartość części niepalnych stałych

-

wskaźnik samozapalności węgla

-

wskaźnik zwięzłości węgla

strona główna | struktura firmy | kontakt | galeria | English | Deutsch | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego