Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" Sp. z o.o.


Idź do treściFirma Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie POK "Zachód" Sp. z o.o.) powstała w 1990 r. w oparciu o działający od 1975 r. Ośrodek Badań Wentylacyjnych i Metanowych zabrzańskich i bytomsko - rudzkich kopalń.
W obecnym kształcie w firmie działają trzy ośrodki laboratoryjno-badawcze i jeden oddzielny - Zakład Produkcji Pyłów Odlewniczych "Carbo-Odlew". W zakładzie tym ma miejsce produkcja pyłów węglowych dla odlewni jako dodatku do mas formierskich.
Ośrodek Badań Laboratoryjnych "Szczygłowice", Ośrodek Badań Metanowych 'Sośnica" oraz Zakład Projektowo-Konsultingowy pracują na potrzeby podstawowej dziełalności firmy jaką jest badanie, prognozowanie i zwalczanie zagrożeń metanowych, wentylacyjnych i wyrzutowych w kopalniach.
Część działalności związana z szacowaniem naturalnych zagrożeń pod ziemią jest wykonywana w oparciu przyznany naszej firmie statut Rzeczoznawcy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pozwalających na wprowadzenie do oferty nowego oraz ulepszonego produktu.

Nazwa Beneficenta: Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń Zachód Sp. z o.o.
Wartość projektu: 1 230 000, 00 PLN
Wartość dofinansowania 600 000, 00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

strona główna | struktura firmy | kontakt | galeria | English | Deutsch | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego