Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" Sp. z o.o.


Idź do treści
Firma Przedsiębiorstwo Odmetanowania Kopalń "Zachód" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie POK "Zachód" Sp. z o.o.) powstała w 1991 r. w oparciu o działający od 1975 r. Ośrodek Badań Wentylacyjnych i Metanowych zabrzańskich i bytomsko - rudzkich kopalń.
W obecnym kształcie w firmie działa ośrodkek laboratoryjno-badawczy Ośrodek Badań Metanowości 'Sośnica" oraz Zakład Projektowo-Konsultingowy pracują na potrzeby podstawowej działalności firmy jaką jest badanie, prognozowanie i zwalczanie zagrożeń metanowych, wentylacyjnych i wyrzutowych w kopalniach.
Część działalności związana z szacowaniem naturalnych zagrożeń pod ziemią jest wykonywana w oparciu o przyznany naszej firmie statut Rzeczoznawcy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Rzeczoznawcą ds. Ruchu Zakładu Górniczego
Grupa XV - zagrożenie metanowe i pyłowe
Gruba XVI - zagrożenie pożarowe
Grupa XVIII - zagrożenie wyrzutem gazów i skał
Gruba XX - zagrożenie klimatyczne

Dzialalność P.O.K " Zachód" Sp. zo.o. stosuje aparaturę kontrolno-pomiarową zawierającą źródła promieniotwórcze (zgodnie z wydanymi przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zezwoleniami).

Aparatura kontrolno-pomiarowa wykorzystująca promieniowanie jonizujące niezbędna jest do kontroli procesów technologicznych.

Działalność P.O.K " Zachód" Sp. zo.o. wykorzystującą aparaturę kontrolno-pomiarową nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie powoduje uwolnień substancji promieniotwórczyc do środowiska.
strona główna | struktura firmy | kontakt | galeria | English | Deutsch | Mapa witryny